บุคลิกภาพ ถือเป็นเรื่องสำคัญ ของเราในปัจจุบัน การตัดแต่งหนวด และทรงผม ของผู้ชาย ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพของผู้ชาย การเลือกที่โกนหนวด ที่เหมาะสมกับสภาพผิวหน้า และลักษณะการใช้งาน ช่วยให้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นได้ เราจึงรวบรวม อุปกรณ์ ที่โกนหนวด และบทความต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณเสริมบุคลิกภาพให้ดีได้อย่างมั่นใจ

Brief description
about us!

Somewhere out in space live The Herculoids! Zok, the laser-ray dragon! Igoo, the giant rock ape! Tundro, the tremendous! Gloop and Gleep, the formless, fearless wonders! With Zandor, their leader, and his wife, Tara, and son, Dorno.

PEOPLE WHO BELIEVED IN US

Spiderman, does whatever a spider can. Spins a web, any size, catches thieves just like flies, look out! Here comes the Spiderman. Is he strong? Listen bud, he's got radioactive blood.

OUR TEAM
Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spiderman.
David Ramirez

CEO, Halena

Aaron Anderson

Senior Designer, Halena

Want to know more our
services & activities

Proving services with smile.

We always love to hear
your words!

Say “Hi” or send feedbacks